ΔΩΡΙΔΑ press

Τα 55 χωριά της Δωρίδας περιμένουν λύσεις και δεν μπορούν να περιμένουν, μετά τις αποφάσεις της …Τρόϊκας

Posts Tagged ‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012’

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ , ΕΤΟΥΣ 2012

Posted by Doridapress στο 01/04/2012

Δημοτικές Ενότητες

.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012           

                                        ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2.500,00
2 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΡΥΣΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2.000,00
3 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.500,00
4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.900,00
5 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) – ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.500,00
6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.800,00
7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.000,00
8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2.200,00
9 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1.500,00
10 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3.000,00
11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4.000,00
12 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ ΖΩΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1.900,00
13 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ & ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.000,00
14 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΙΝΩΝ Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.000,00
15 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ Α.Μ.38/2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 78.802,29
16 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 23.524,80
17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 49.925,00
18 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Τ.Κ. ΤΕΙΧΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2.323,00
19 ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1.800,00
20 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4.800,00
21 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΑΘΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4.000,00
22 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3.781,00
23 ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1.200,00
24 ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1.200,00
25 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ-ΠΥΡΓΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4.000,00
26 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 26.745,03
27 ΜΕΛΕΤΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΔΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 9.523,10
28 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 9.349,96
29 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Ρ.Γ. ΟΔΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4.000,00
30 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ρ.Σ. ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΤΚ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.500,00
31 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.000,00
32 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 10.000,00
33 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4.000,00
34 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ ΤΚ ΤΕΙΧΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 32.764,41
35 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 897.223,00
36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΚ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ-ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 398.553,00
37 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ(ΑΝΩ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ)-ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 325.857,00
38 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΤΚ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 250.340,00
39 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΔΡΟΣΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 295.708,53
40 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΑΘΙΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 11.954,00
41 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.000,00
42 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 11.900,00
43 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 4.760,00
44 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3.570,00
45 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.140,00
46 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.000,00
47 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.950,00
48 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 2.400,00
49 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 12.000,00
50 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 12.000,00
51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΙΛΙΑΔΟΥΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.000,00
52 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 1.500,00
53 ΜΕΛΕΤΗ: ΤΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟ.ΠΑ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.000,00
54 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡ. ΚΟΥΒΕΛΗ) ΔΡΟΣΑΤΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3.750,00
55 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 10.000,00
56 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.200,00
57 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.200,00
58 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.000,00
59 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΤΚ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.000,00
60 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.000,00
61 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.500,00
62 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 5.500,00
63 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 52.000,00
64 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΡΟΣΑΤΟΥ-ΚΑΤΡΑΚΙΟΥ-ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ-ΤΕΙΧΙΟΥ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 100.000,00
65 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 56.000,00
66 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΜΠΟΥ-ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 38.000,00
67 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ-ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ-ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ-ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 27.000,00
68 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ-ΠΥΡΓΟΥ-ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ-ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 27.850,00
69 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΓΟ ΤΚ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.000,00
70 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΤΚ ΤΕΙΧΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7.000,00
71 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΚ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 6.000,00
72 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΙΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΜΑΡΑΘΙΑ ΩΣ ΚΑΡΟΥΤΙΑΝΟΡΕΜΑ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 12.000,00
73 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΤΡΥΠΗΤΗ (ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ) ΤΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 30.000,00
74 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΚ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 15.000,00
75 ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΚ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 12.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 3.058.894,12
.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012                                         

          ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.888,00
2 ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΑΤΤΑ ΛΑΚΚΟ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.995,05
3 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.199,20
4 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.199,20
5 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.199,20
6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ & ΒΑΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.000,00
7 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΖΩΡΙΑΝΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ-ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ-ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ, Β΄ ΦΑΣΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.286,38
8 ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.961,16
9 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ (ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.745,71
10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.000,00
11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ-ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 15.170,06
12 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.075,00
13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.995,00
14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.428,00
15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.698,50
16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.460,00
17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: Η/Μ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.698,60
18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΚΟΚΚΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.610,00
19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.690,00
20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.683,84
21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 9.367,68
22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.683,84
23 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.305,00
24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.094,64
25 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.690,00
26 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΠΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΕΡΑΣΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.599,00
27 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΗ-ΛΙΑΣ ΤΚ ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 2.025,00
28 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΞΕΝΩΝΑ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 19.818,00
29 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.028,34
30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΔΙΧΩΡΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ (Α΄ ΦΑΣΗ) 56.804,57
31 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΔΙΧΩΡΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ (Β΄ ΦΑΣΗ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.000,00
32 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΑΤΤΑ ΛΑΚΚΟ-ΧΑΡΑΤΣΙ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 141.247,00
33 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 67.306,44
34 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 8.980,00
35 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 3.390,00
36 ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 3.690,00
37 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 7.200,00
38 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 6.500,00
39 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΚ ΖΩΡΙΑΝΟΥ 4.500,00
40 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ 3.000,00
41 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ Α.Μ. 18/2011 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 15.000,00
42 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 8.430,00
43 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ 5.000,00
44 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΤΚ ΖΟΡΙΑΝΟΥ 4.500,00
45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΚ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ 10.000,00
46 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ-ΖΩΡΙΑΝΟΥ-ΤΡΙΣΤΕΝΟΥ 12.150,00
47 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗ ΤΚ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 4.700,00
48 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΚ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ-ΥΨΗΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 9.000,00
49 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΕΡΑΣΙΑΣ 4.500,00
50 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΚΡΙΑΤΣΙΟΥ-ΚΡΟΚΥΛΕΙΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟΥ 18.900,00
51 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΙΧΩΡΙΟΥ 5.500,00
52 ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΙΧΩΡΙΟΥ 3.700,00
53 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ 5.500,00
54 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ 3.700,00
55 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΚΟΥΠΑΚΙΟΥ 5.500,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ 577.297,51
.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ –  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012                                            

       ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 12.000,00
2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Μ. 08/2011 17.200,00
3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ ΑΜ. 10/2011 50.000,00
4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 3.280,00
5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Α.Μ. 20/2010 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.036,67
6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΜΗΛΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.000,00
7 ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ ΣΤΗ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 48.479,35
8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ (ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ) – (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 80.110,43
9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΧΑΝΙΩΝ-ΣΠΗΛΙΑΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ & ΒΙΟ.ΚΑ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 26.411,62
10 ΕΣΠΑ: ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Μ. 17/2009 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 74.498,66
11 ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΑΠ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 220.167,54
12 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ 12.000,00
13 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 12.000,00
14 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ Α.Μ. 11/2011 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 10.000,00
15 ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ 8.000,00
16 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 8.000,00
17 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 8.000,00
18 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 7.000,00
19 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 6.000,00
20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 5.000,00
21 ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER 2.000,00
22 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΜΑΚΡΙΝΗΣ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 20.910,00
23 ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΗΛΕΑΣ 4.140,00
24 ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ 14.000,00
25 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 21.500,00
26 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3.000,00
27 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 18.500,00
28 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Ν. ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ 6.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ 708.234,27
.
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ – 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012                                

                   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗ ΠΗΓΗΣ ΚΑΛΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.900,00
2 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.200,00
3 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ Χ. ΒΕΛΛΙΑ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ Ι. ΠΟΥΡΝΙΑ ΣΤΗ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,93
4 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ Χ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 6.900,00
5 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.699,93
6 ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΕΣ ΨΕΒΕΔΟΥΡΟΥ & ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΝΤΖΗ & ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΗ ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 5.000,00
7 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ Κ. ΥΦΑΝΤΗ ΕΩΣ ΣΤ. ΚΟΡΡΕ & ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ ΓΚΟΛΦΗ ΕΩΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΣΤΗ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,99
8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.999,21
9 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,91
10 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΤΙΟΥ ΤΚ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.000,00
11 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΤΚ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.500,00
12 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΡΟΣ ΛΑΓΟΠΑΤΙ ΤΚ ΣΤΥΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,99
13 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΣΤΥΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.900,00
14 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,99
15 ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΑΝΔΡΕ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,78
16 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΚΑ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.000,00
17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΝΟΥΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,96
18 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.899,99
19 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.399,00
20 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΚ ΣΚΑΛΟΥΛΑΣ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ-ΒΡΑΪΛΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 6.900,00
21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 54.092,03
22 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Α. ΦΩΚΙΔΑΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 2.763,35
23 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Α) ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Β) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΌ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Δ. ΚΟΥΡΜΟΥΚΗ ΣΤΗ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 10.891,48
24 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 13.993,82
25 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΚ ΔΑΦΝΟΥ-ΒΡΑΪΛΑΣ-ΚΑΡΟΥΤΩΝ-ΣΩΤΑΙΝΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 8.330,00
26 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΚ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΣ-ΔΩΡΙΚΟΥ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 11.900,00
27 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΑΠΌ ΤΣΟΥΚΑΛΑΚΙ ΜΕΧΡΙ ΚΟΤΡΩΝΑ) ΤΚ ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ-ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 11.900,00
28 ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 3.570,00
29 ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 4.160,00
30 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΛΙΔΩΡΙΚΙ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 1.289,65
31 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 8.000,00
32 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 7.200,00
33 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ 7.000,00
34 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΥΤΟΥ ΤΚ ΣΥΚΕΑΣ 7.000,00
35 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 5.000,00
36 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΡΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΕΠΠΕΡΑΑ-ΠΑΜΦΩΚΙΣ) 367.472,92
37 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΤΚ ΑΒΟΡΟΥ-ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΒΡΑΪΛΑΣ-ΔΑΦΝΟΥ-ΔΩΡΙΚΟΥ-ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΠΕΡΙΘΙΩΤΙΣΣΑΣ-ΣΩΤΑΙΝΑΣ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ) 55.000,00
38 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ (ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΔΩΡΙΚΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ) 35.000,00
39 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 14.000,00
40 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΗΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 4.000,00
41 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΚΑΛΛΙΟΥ-ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ 45.000,00
42 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 10.000,00
43 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΥΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΚΑΡΟΥΤΩΝ-ΚΟΝΙΑΚΟΥ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΙΟΥ 25.000,00
44 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΣΥΚΕΑΣ 18.000,00
45 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 10.000,00
46 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΤΚ ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΣ 15.000,00
47 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ ΠΗΓΕΣ ΤΚ ΚΑΛΛΙΟΥ 10.000,00
48 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΚ ΛΙΔΔΩΡΙΚΙΟΥ 5.000,00
49 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 9.840,00
50 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ-ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ 9.840,00
51 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ 9.000,00
52 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΙΟΥ 9.000,00
53 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 934.690,93
.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΕΡΕΥΝΕΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ (Έργα-Προμήθεις-Μελέτες) ΣΥΝΟΛΟ
1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ WI-FI – HOT SPOT ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 20.000,00
2 ΕΡΕΥΝΑ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 27.000,00
3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ-ΓΛΥΦΑΔΑΣ 10.000,00
4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 17.000,00
5 ΜΕΛΕΤΗ ΔΑΣΙΚΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ 4.000,00
6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20.000,00
7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 35.000,00
8 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 7.000,00
9 ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 22.000,00
10 ΑΠΟΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 15.000,00
11 ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                    (ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) 15.000,00
12 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 22.000,00
13 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 16.000,00
14 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ 20.000,00
15 ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 15.000,00
16 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ 11.000,00
17 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ 10.000,00
18 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 22.000,00
19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 12.000,00
20 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ 13.000,00
21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 15.000,00
22 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΦΑΛΟΚΟΠΤΕΣ, ΔΟΝΗΤΙΚΟ, Κ.Λ.Π.) 55.000,00
23 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ 20.000,00
24 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 20.000,00
25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 15.000,00
26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 15.000,00
27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 15.000,00
28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ, ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ 11.000,00
29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ 4.000,00
30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ Κ.Λ.Π. 15.000,00
31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΤΗΜΑΤΩΝ 15.000,00
32 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ 15.000,00
33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 12.000,00
34 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 15.000,00
35 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 15.008,00
36 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 10.000,00
37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 10.000,00
38 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 10.000,00
39 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.000,00
40 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 8.147,76
41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 10.000,00
42 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 24.000,00
43 ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΑΠΌ ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ & ΤΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ-ΕΛΑΙΑΣ-ΤΡΙΖΟΝΙΩΝ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΑΝΙΑ-ΣΠΗΛΙΑ) 73.000,00
44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 7.000,00
45 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 15.000,00
46 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΛΑΡ Κ.Λ.Π. 8.000,00
47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Κ.Λ.Π. 5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 775.155,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 6.054.267,59
.
Advertisements

Posted in ΔΩΡΙΔΑ | Με ετικέτα: | Leave a Comment »